• dziewcynka kolorowa  RYTMIKA

   
  zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

  „Ruch jest drzwiami do uczenia się"
                                                                        Paul E. Dennison

   


                                                                                                                                                        

 • sowa2  JĘZYK ANGIELSKI

   
  zajęcia językowe

  „A great is a man who has not
  lost a heart of a child"
  (wielkim  jest ten, kto nie zatracił serca dziecka.) • mysza2  GIMNASTYKA KOREKCYJNA

   
  rozwijanie sprawnoci ruchowej

  „Kiedy śmieje się dziecko,
  śmieje się cały świat."

  Janusz Korczak

W obliczu dokonań współczesnej pedagogiki, nie znajdzie się nikt kto zakwestionowałby tezę o ważności urozmaiconych, a zarazem zindywidualizowanych oddziaływań pedagogicznych na psychikę oraz ciało młodego człowieka w wieku przedszkolnym. Przedszkolak to bowiem za Korczakiem ,,młody dorosły”, i do tej dorosłości powinniśmy go jak najlepiej przygotować. W procesie tym niebagatelne zadanie przypada nauczycielom przedszkolnym wraz z kadrą wspomagającą, którzy przez swoje zindywidualizowane oddziaływania, w odpowiedzialny sposób tego przyszłego dorosłego kształcą i kształtują. Naszym celem jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, które przecież stanie się kiedyś dorosłym człowiekiem.